اخبار و مقالات

در این صفحه می‌توانید اخبار و پیشرفت پروژه سرزمین ایرانیان را مشاهد کنید

test web sima

اطلاعات تکمیلی
فیلتر
06 | 08 | 1402

روز باشکوه موتوری آیلند

قهرمانان کشوری رقابت هیجان انگیز موتورسواری آیلند کاپ مشخص شدند پیست اختصاصی سوپر اندرو آیلند برای رویداد قهرمانی کشور آیلندکا‌پ  به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی آیلند...

08 | 12 | 1401

دهکده گلف

دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه آﯾﻠﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 322 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ، زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ وﯾﮋه ورزش ﮔﻠﻒ، ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ زﯾﺒﺎ و وﯾﻼﻫﺎﯾﻰ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﻰ و ...

 

این پروژه در راستای برنامه های توسعه ای کشور در امور گردشگری، تفریحی، ورزشی و رفاهی در قالب استاندارد های بین المللی تاسیس شده است. محل احداث این پروژه در نزدیکی تهران قرار دارد و حدود 30 تا 40 دقیقه از تهران فاصله دارد. مساحت آن حدود 1400 هکتار بوده، منطقه ویژه اقتصادی شامل گمرک و سایر موارد مربوط را هم در خود جای داده است.