به نام معمار هستی

فستیوال مسابقات طراحی آیلند

بیانیه هیئت داوران مسابقات طراحی داخلی آیلند

بدینوسیله، باسپاس از شرکت کنندگان محترم،داوری مسابقات طراحی داخلی آیلند که مورخ 1402/06/20در محل نمایشگاه آثار، واقع در ساختمان مرکزی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه(ایرانیان) در سایت آیلند برگزار گردید  و بیانیه هیئت داوران به شرح در فایل پیوست ارائه شد.

با نظر هیئت داوران و با وجود تعداد کم آثار رسیده ، تصمیم گرفته شد، داوری آثار مطابق ضوابط مسابقه و مفاد فراخوان انجام شود و نتایج داوری در هر یک از موضوعات اطلاع رسانی گردد.

دانلود فایل بیانیه هیئت داوران مسابقات طراحی داخلی آیلند